20091103 New sofa

P1040655.JPG
P1040655.JPG
P1040656.JPG
P1040656.JPG